PŘÍKLADY POUŽITÍ OD VÝROBCŮ KB BLOK A PRESBETON PRO VÝSTAVBU ZÍDEK

Ne všichni majitelé rodinných domků mají svoji nemovitost na naprosté rovině a tak pro výstavbu nejrůznějších okrasných lemů, zpevění mírných svahů nebo k vytvoření okrasné zídky v zahradě vytvořili výrobci celou škálu tvarovek. Mezi tyto tvarovky patří například svahovka LUNA od výrobce Presbeton (tzv . půlměsíc).

Díky okrouhlému tvaru prvku Luna do sebe tvárnice dobře zapadají a vytvoří tak pevný zámek, který zabrání posunutí jednotlivých řad. Podle polohy uložení tvárnic lze kopírovat rovné nebo libovolné zatočené půdorysné linie (oblouky a vlnovky). Okrasnou stěnu stavíme na základový pas z betonu a musíme ji ze zadní strany odizolovat vrstvami štěrku, který co nejvíc zhutníme, dále opatřit geotextilií a drenáží pro odtok přebytečné srážkové vody. Každá následující řada tvárnic by měla do poloviny překrývat řadu předchozí, pro udržení stability. Hotové stěny se obvykle osází vhodnými trvalkami či dřevinami, ale mohou se také ve spodních řadách pouze prosypat kamennou drtí. Kořeny vysazených rostlin tak později přispívají k dalšímu zpevnění svažitého terénu, protože tvárnice mají dno s otvorem. Okrasná zídka je tak nejen estetická , ale chrání dané místo i proti přirozené erozi půdy nebo vyplavování zeminy, nemůže však být použita jako nosná opěrná zídka.
Nic však nebrání tomu, ukládat tvárnice také volně vedle sebe jako truhlíky pro stálozelené dřeviny nebo květinové trvalky a oživit tak plochu v kombinaci s okrasnými valouny, zásypovým štěrkem apod. Zdroj Presbeton

Jiné možnosti nabízí například prvek Garden Stone od výrobce KB Blok. Tyto prvky nejsou určené k osazování (nemají otvory), ale jsou vhodné potřebujeme-li překonat větší terénní rozdíl pomocí vícestupové zídky. Prvek Garden Stone má tvar, který umožuje vytváření oblouků a různých zaoblení, uplatní se i při řešení zvýšených záhonů apod. Systém zídek Garden Stone je stavebně velmi jednoduchý. Není to zdící systém, tudíž nepotřebuje maltu, kotvení ani jiné spojovací mechanismy. Využívá zámečku na spodní hraně prvku, což umožní přesné položení. Nicméně i tak je potřeba dodržet základní zásady.
Pro zajištění správné konstrukce a dlouhé životnosti zdi je nezbytný důkladný a pevný základ. Začínáme výkopem základu o šířce 50cm a hloubce asi 15-20cm. Na dně výkopu vytvoříme 5cm kompaktní ložnou vrstvu z písku nebo štěrkopísku pro založení první „utopené“vrstvy zdi. Prvky první vrstvy zdi pokládejte spodní stranou se zámečkem do připraveného základu s pískovým ložem. Jednotlivé pokládané prvky musí být pečlivě nivelovány do roviny zdi i do její kolmé roviny. Přesné položení první řady Garden Stone je nezbytné pro dosažení správného vzhledu celé zdi. Pro usazení použijte gumovou paličku. V průběhu stavby provádíme 10-12cm zásyp každé dokončené vrstvy. Zhutnění se provádí jednoduše udusáním každé vrstvy zásypu. Takto zhutněný zásyp by měl být pováděn cca 30cm za prvky zdi. Materiál použitý pro zásyp musí obsahovat dostatek hrubé frakce a kameniva, nejlépe zásypový štěrkopísek. Nepoužívejte na zásyp běžnou zeminu nebo ornici. Zásyp po dokončení každé vrstvy je důležitý, včetně jeho zhutnění.
Prvky každé další vrstvy zdi jsou pokládány s odskokem o polovinu prvku spodní vrstvy. Tím dochází pomocí zámečku na zadní hraně prvku k vzájemnému zajištění jednotlivých vrstev zdi. A to bez použití malty či jiných stabilizačních prvků. Dále pouze jednoduše pokládejte vedle sebe prvky Garden Stone. Prvky instalujte odzadu zaklesnutím zámečku za zadní hranu prvků spodní řady a položením pohledovou plochou směrem dopředu. Zabudovaný zámeček na každém prvku automaticky zajistí vytváření stabilizačního odskoku vrstvy o 15mm. Tento krok opakujeme až po dosažení požadované výšky, která by neměla přesahovat 90cm. Poslední řadu doporučujeme lepit vhodným mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem. Zdroj KB Blok

Rozměry, barevnost a další údaje viz katalogy výrobců  www.kb-blok.cz
Presbeton , které najdete na našich stránkách.
   

Letní provozní doba  

Po 7:00 ÷ 17:00
Út 7:00 ÷ 17:00
St 7:00 ÷ 17:00
Čt 7:00 ÷ 17:00
7:00 ÷ 17:00
So 8:00 ÷ 11:00
Ne zavřeno
   

Zimní provozní doba  

Po 7:30 ÷ 16:00
Út 7:30 ÷ 16:00
St 7:30 ÷ 16:00
Čt 7:30 ÷ 16:00
7:30 ÷ 16:00
So zavřeno
Ne zavřeno